Elbow Connector to Male Parallel

รหัสสินค้า : KENNEDY : เครื่องมือลม

Taper and Parallel Push-in Fittings

Share

รายละเอียดสินค้า

  • Taper and Parallel Push-in Fittings.
 ORDER CODE : KEN-291-2900K
  • KEC4-1MP, Size 4-G1/8
 ORDER CODE : KEN-291-2910K
  • KEC4-2MP, Size 4-G1/4
 ORDER CODE : KEN-291-2920K
  • KEC4-5MP, Size 4-M5
 ORDER CODE : KEN-291-2930K
  • KEC6-1MP, Size 6-G1/8
 ORDER CODE : KEN-291-2940K
  • KEC6-2MP, Size 6-G1/4
 ORDER CODE : KEN-291-2950K
  • KEC6-5MP, Size 6-M5
 ORDER CODE : KEN-291-2960K
  • KEC8-1MP, Size 8-G1/8
 ORDER CODE : KEN-291-2970K
  • KEC8-2MP, Size 8-G1/4
 ORDER CODE : KEN-291-2980K
  • KEC10-2MP, Size 10-G1/4
** สินค้าจริงอาจแตกต่างจากภาพในหน้าจอ เนื่องจากการจัดแสงในการถ่ายภาพ การแสดงผลของหน้าจอ และการผลิตในแต่ละล็อต ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า **

สินค้าเกี่ยวข้อง

KENNEDY : เครื่องมือลม

Taper and Parallel Push-in Fittings

KENNEDY : เครื่องมือลม

Taper and Parallel Push-in Fittings

KENNEDY : เครื่องมือลม

Taper and Parallel Push-in Fittings

KENNEDY : เครื่องมือลม

Taper and Parallel Push-in Fittings

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า