Elbow Connector to Male Taper

รหัสสินค้า : KENNEDY : เครื่องมือลม

Taper and Parallel Push-in Fittings

Share

รายละเอียดสินค้า

 • Taper and Parallel Push-in Fittings
 ORDER CODE : KEN-291-3100K
 • KEC4-1MT, Size 4-G1/8
 ORDER CODE : KEN-291-3110K
 • KEC4-2MT, Size 4-G1/4
 ORDER CODE : KEN-291-3120K
 • KEC6-1MT, Size 6-G1/8
 ORDER CODE : KEN-291-3130K
 • KEC6-2MT, Size 6-G1/4
 ORDER CODE : KEN-291-3140K
 • KEC6-3MT, Size 6-G3/8
 ORDER CODE : KEN-291-3150K
 • KEC8-1MT, Size 8-G1/8
 ORDER CODE : KEN-291-3170K
 • KEC8-3MT, Size 8-G3/8
 ORDER CODE : KEN-291-3180K
 • KC8-4MT, Size 8 - G1/2
 ORDER CODE : KEN-291-3190K
 • KEC10-1MT, Size 10-G1/8
 ORDER CODE : KEN-291-3200K
 • KEC10-2MT, Size 10-G1/4
 ORDER CODE : KEN-291-3210K
 • KEC10-3MT, Size 10-G3/8
 ORDER CODE : KEN-291-3220K
 • KEC10-4MT, Size 10-G1/2
 ORDER CODE : KEN-291-3230K
 • KEC12-2MT, Size 12-G1/4
 ORDER CODE : KEN-291-3240K
 • KEC12-3MT, Size 12-G3/8
** สินค้าจริงอาจแตกต่างจากภาพในหน้าจอ เนื่องจากการจัดแสงในการถ่ายภาพ การแสดงผลของหน้าจอ และการผลิตในแต่ละล็อต ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า **

สินค้าเกี่ยวข้อง

KENNEDY : เครื่องมือลม

Taper and Parallel Push-in Fittings

KENNEDY : เครื่องมือลม

Taper and Parallel Push-in Fittings

KENNEDY : เครื่องมือลม

Taper and Parallel Push-in Fittings

KENNEDY : เครื่องมือลม

Taper and Parallel Push-in Fittings

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า