Accessories KEN-960-9560K, KEN-960-9620K

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : KENNEDY : อุปกรณ์ความปลอดภัย

Case Soft spectacle case with spring opening. Neck Cord Spectacle neck cord with adjustable side buckle.

Share

Share

  • Case 
    - Soft spectacle case with spring opening.
  • Neck Cord
    - Spectacle neck cord with adjustable side buckle.
ORDER CODE : KEN-960-9560K
  • Soft Spectacle Case
ORDER CODE : KEN-960-9620K
  • Spectacle Neck Cord

** สินค้าจริงอาจแตกต่างจากภาพในหน้าจอ เนื่องจากการจัดแสงในการถ่ายภาพ การแสดงผลของหน้าจอ และการผลิตในแต่ละล็อต ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า **