แว่นขยาย Hand Magnifiers

รหัสสินค้า : KENNEDY : เครื่องมือช่าง

แว่นขยาย มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 50-100 mm

Share

Your like button code

Share

รายละเอียดสินค้า

  • Plastic lightweight magnifiers. Used to provide a clear crisp enlarged image. Used for inspection of finished parts, enlarging small text and pictures etc.

ORDER CODE : KEN-518-6040K

  • Diameter : 50 mm
  • Magnification : 5x

ORDER CODE : KEN-518-6060K

  • Diameter : 75 mm
  • Magnification : 4x

ORDER CODE : KEN-518-6080K

  • Diameter : 100 mm
  • Magnification : 2x

** สินค้าจริงอาจแตกต่างจากภาพในหน้าจอ เนื่องจากการจัดแสงในการถ่ายภาพ การแสดงผลของหน้าจอ และการผลิตในแต่ละล็อต ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า **

สินค้าเกี่ยวข้อง

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

Manufactured from shock resistant plastic. Shatterproof lens. Ideal for jewellers, watchmakers, electronics and model makers.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

Manufactured from shock resistant plastic. Shatterproof lens. Ideal for jewellers, watchmakers, electronics and model makers.

OXFORD : เครื่องมือช่าง

Pocket Magnifier

OXFORD : เครื่องมือช่าง

Magnifying Loupes

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า