Type 3 Flat Head Silencer Sintered

รหัสสินค้า : KENNEDY : เครื่องมือลม

Taper and Parallel Push-in Fittings

Share

Your like button code

Share

รายละเอียดสินค้า

  • Taper and Parallel Push-in Fittings
 ORDER CODE : KEN-259-6940K
  • S3-1, Size G1/8
 ORDER CODE : KEN-259-6950K
  • S3-2, Size G1/4
 ORDER CODE : KEN-259-6960K
  • S3-3, Size G3/8
 ORDER CODE : KEN-259-6970K
  • S3-4, Size G1/2
 ORDER CODE : KEN-259-6980K
  • S3-6, Size G3/4
 ** สินค้าจริงอาจแตกต่างจากภาพในหน้าจอ เนื่องจากการจัดแสงในการถ่ายภาพ การแสดงผลของหน้าจอ และการผลิตในแต่ละล็อต ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า **

สินค้าเกี่ยวข้อง

WINTON : เครื่องมือลม

ข้อต่อคอปเปอร์เกลียวนอก (ตัวผู้) Winton มีให้เลือก 3 ขนาด

KENNEDY : เครื่องมือลม

Taper and Parallel Push-in Fittings

KENNEDY : เครื่องมือลม

Taper and Parallel Push-in Fittings

KENNEDY : เครื่องมือลม

Taper and Parallel Push-in Fittings

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า