'Y' Reducer

รหัสสินค้า : KENNEDY : เครื่องมือลม

Taper and Parallel Push-in Fittings

Share

รายละเอียดสินค้า

  • Taper and Parallel Push-in Fittings
 ORDER CODE : KEN-291-7500K
  • KYR6-4, Size 6-4mm
 ORDER CODE : KEN-291-7510K
  • KYR8-6, Size 8-6mm
 ORDER CODE : KEN-291-7520K
  • KYR10-8, Size 10-8mm
 ORDER CODE : KEN-291-7530K
  • KYR12-10, Size 12-10mm
 ** สินค้าจริงอาจแตกต่างจากภาพในหน้าจอ เนื่องจากการจัดแสงในการถ่ายภาพ การแสดงผลของหน้าจอ และการผลิตในแต่ละล็อต ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า **

สินค้าเกี่ยวข้อง

KENNEDY : เครื่องมือลม

Taper and Parallel Push-in Fittings

KENNEDY : เครื่องมือลม

Taper and Parallel Push-in Fittings

KENNEDY : เครื่องมือลม

Taper and Parallel Push-in Fittings

KENNEDY : เครื่องมือลม

Taper and Parallel Push-in Fittings

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า