Elbow Connector

รหัสสินค้า : KENNEDY : เครื่องมือลม

Taper and Parallel Push-in Fittings

Share

รายละเอียดสินค้า

  • Taper and Parallel Push-in Fittings
 ORDER CODE : KEN-291-2700K
  • KEC4, Size 4mm
 ORDER CODE : KEN-291-2710K
  • KEC6, Size 6mm
 ORDER CODE : KEN-291-2720K
  • KEC8, Size 8mm
 ORDER CODE : KEN-291-2730K
  • KEC10, Size 10mm
 ORDER CODE : KEN-291-2740K
  • KEC12, Size 12mm
 ** สินค้าจริงอาจแตกต่างจากภาพในหน้าจอ เนื่องจากการจัดแสงในการถ่ายภาพ การแสดงผลของหน้าจอ และการผลิตในแต่ละล็อต ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า **

สินค้าเกี่ยวข้อง

KENNEDY : เครื่องมือลม

Taper and Parallel Push-in Fittings

KENNEDY : เครื่องมือลม

Taper and Parallel Push-in Fittings

KENNEDY : เครื่องมือลม

Taper and Parallel Push-in Fittings

KENNEDY : เครื่องมือลม

Taper and Parallel Push-in Fittings

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า